Isporuka region

Cena isporuke je 1350rsd – 1900rsd

Crna Gora
Paketi do 75 ne placa se ni carina ni pdv
75-150 eura placa se pdv 21% i to plaća primalac
Preko 150 se placa i carina 5% i pdv 21%

Bosna i Hercegovina
Paketi do 150 e ne placa se ni carina ni pdv
Preko 150 se placa i carina 5% – 15% i pdv 17%